KOYLERiMiZ

KARAMANIN KOYLERiNDEN BiLGiLER

KÖylerimizden Bilgiler
Karaman’in Köyleri Kirsal kesimde, muhtarlikla yönetilen en küçük yerlesim birimi köydür.
Köylerde geçim kaynagi, genelde köyün konum özelligine bagli olarak tarim-hayvancilik ve el dokumaciligi (Halicilik) dir.
–Karaman ilinde 9 kasaba ve 161 köy mevcuttur. 
–Köy ve kasabalarin ilçelere göre dagilisi;
–Merkez ilçede 6 kasaba, 79 köy, 
–Ayranci Ilçesinde 22 köy,
–Basyayla Ilçesinde 9 köy, 
–Ermenek Ilçesinde 2 kasaba, 21 köy, 
–Kazim Karabekir Ilçesinde 17 köy, 
–Sariveliler Ilçesinde de 1 kasaba, 12 köy mevcuttur.
–Ilimizde okulu olmayan köy sayisi 7’dir.
–Telefon ve yolu olmayan köy yoktur. 
–Yeterli içme suyu bulunmayan köy sayisi ise 11’dir.

————————————————————————————–

KARAMAN (Merkez İlçe)

Karamanoğlu Beyliğinin kurucusu Karaman Bey’in İsminden hareketle Şehrin, Larende olan eski ismi Cumhuriyetin ilanından sonra “KARAMAN” olarak değiştirilmiştir.

AYRANCI İLÇESİ

Ayrancı Kırım’dan gelen Tatar Türklerinin yerleşmesiyle kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine giden ordusuna ayran ikramı ile susuzluğunu gideren Ayran Dede’nin İsminin hatırası olarak buraya “Ayrancı” adı verilmiştir.

BAŞYAYLA İLÇESİ

Ermenek’ten ayrılarak, Başköy ve Kirazlıyayla köylerinin birleşmesiyle “BAŞYAYLA” İsmi verilmiş ve İlçe olmuştur.

ERMENEK İLÇESİ

Önceleri Marassa, Maraspolis, Germanikapolis olan İlçenin adı, daha sonraları  İremnak olarak değişmiş, zaman içerisinde daha kolay telaffuz edilmesi nedeniyle de “Ermenek” şekline dönüşmüştür.

KÂZIMKARABEKİR İLÇESİ

Şark Cephesi komutanı, Atatürk’ün silah arkadaşı Kâzımkarabekir Paşanın doğum yeri olması nedeniyle, eskiden Gaferiyat ve  Kasaba olan İlçenin ismi “Kâzımkarabekir” olarak değiştirilmiştir.

SARIVELİLER İLÇESİ

Sarıveliler, Turcalar ve Küçük Karapınar Köylerinin birleşmesiyle kasaba, 1990 yılında da ilçe olmuştur. İlçe İsmini buranın kuruluşunda ilk yerleşenlerden Sarıveli isimli bir zattan almaktadır.


MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KASABALAR

 

AKÇAŞEHİR

Kasabanın esas adı “Ağcaşar” dır. Ağca=Akça; Şar’da Kasaba anlamına gelir ki, Ağcaşar, Akçakasaba demektir. Ancak zamanla Akçaşehir daha fazla kullanılır olmuştur. Anlam itibariyle aynıdır.

KILBASAN

Karaman dolaylarında yaşamış olan “İsorilerin” şehirleri arasında “Kılbanum” adlı bir yerleşim yerinin şimdiki Kılbasan civarları olduğu tahmin edilmekte ve bu isim Türkçeleşerek “Kılbasan” şekline dönüşmüştür.

KİSECİK

Kasaba halkı Antalya dolaylarında konar göçer olarak yaşayan Sarıkeçili oymağındandır. Oymağın ileri gelenleri 1884 yılında Osmanlı Devletine başvurarak Kilsecik olarak bilinen ve terkedilmiş ören yeri olan bölgeye yerleşmek istediklerini bildirirler. Bu istek olumlu karşılandığından yörükler burada ev yaparak yerleşiyorlar. Zamanla Kilsecik ismi “Kisecik” olarak kullanılmaya başlanmıştır.

SUDURAĞI

Kasaba halkı, Oğuzların, Üçok koluna bağlı, Gökhan Ata’nın soyundan ve Çavuldur (Çavundur) boyundan gelmedir. Kasabanın eski adı, Sıdırova (Sıdırva)’dır. Bu bölgedeki yer altı sularının, yeryüzüne yakın olması ve sızması, bu yörenin de ovalık olması nedeniyle “Sıdırova” denmiş. Biraz daha Türkçeleştirerek “Sudurağı” ismi verilmiştir.

TAŞKALE

Taşkale’nin eski adı “Kızıllar” olup, öz Türkçe bir isimdir ve Kuzey Asya Türk boylarından birinin ismidir. Öz Türkçe olan bu isim 1952 yılında, kasabanın içindeki Kale görünümlü Tuf taşlardan, tahıl ambarlarından dolayı Kasabanın ismi “Taşkale” olarak değiştirilmiştir.

YEŞİLDERE

Kasabanın eski adı İbrala olup, bu yörede yaşamış eski uygarlıklar kasabalarından birisinin adıdır. Yeşildere adından da anlaşılacağı gibi ortasından dere akan yeşillikler içerisinde kurulu bir kasaba olduğu için bu Kasabaya “Yeşildere” ismi verilmiştir.

YOLLARBAŞI

Yollarbaşının eski adı “İlisıra” dır. Tarihi Roma dönemine, İzorilere kadar uzanır. Kasabanın ilk ismi Listra ve İlistra  iken zamanla “İlisıra” olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Kasabaya, 1961 yılında yerleşimiyle hiç anlamı olmayan “Yollarbaşı” ismi verilmiştir.


ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI KASABALAR

 

GÜNEYYURT

Kabanın eski adı “Gargara”dır. 1953 yılında belediyelik olmuştur. Güneye bakan bir vadide kurulduğundan dolayı kasabaya “Güneyyurt” ismi verilmiştir

KAZANCI

Kasabanın eski ismi “Aybaham”dır. Ermenek İlçe Merkezinin karşısındaki güney yamaçlarda kurulmuş olan Kazancı Ermenek ve çevresindeki eski yerleşim yerlerinden biridir. Kasaba sınırları içerisindeki “Kazanpınar” isminden dolayı ve bu bölgeye ilk yerleşenlerden “Kazancı” topluluğunun isminin hatırası olarak bu kasabaya “Kazancı” adı verilmiştir.


SARIVELİLER İLÇESİNE BAĞLI KASABALAR

 

GÖKTEPE

Kasabanın tarihi çok eskidir. Kasabanın önceki adı “Fariske” dir. Kasabanın batısında bulunan 2250 m. Yüksekliğindeki Göktepe’den dolayı, Fariske ve Mençek (Çevre kavak) köylerinin birleşmesiyle belediye olduktan sonra “Göktepe” ismi verilmiştir.

MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KÖYLER

 

ADA KÖYÜ

Kalaba “Kayrapa” deresi ile Ada deresinin kavşak noktası arasında oluşan ve bir yarım ada biçimi alan arazi üzerinde kurulduğundan, köyü kuranlar köy arazisinin bu yapısal özelliğini göz önüne alarak köye ADA ismini vermişlerdir.

AĞAÇ YURDU

Bu köyün gerçek adı Buyuntu olup, yerleşim yerinin özelliğini taşımaktadır. Köyün yerleştiği yörelerin sahibi olan Deli İmam’a, bir çeşit mal edinme belgesi anlamına da gelen “Buyrultu” dan bu köye bu adın verildiği söyleniyorsa da, soğuk ve dondan etkilenme anlamına gelen BUYMAK kelimesinden türemiştir. Buyuntu’nun şimdiki adı olan Ağaçyurdu ismi Köyün etrafının ormanlık ve ağaçlık olmasından dolayı bu ad verilmiştir.

AĞILÖNÜ

Köyün eski adı “Selerek” tir. Köyde Küçükbaş hayvancılığı yapıldığı ve fazlaca “Ağıl” olmasından dolayı köye “Ağılönü” ismi verilmiştir.

AKÇAALAN

Köyün adı, yöresel arazi yapılanmasından ileri gelmektedir. Köyün sırtını dayadığı tepelerin geniş ve düz olması, Bağdat (Filedilfiya) düzlüklerinin olması bu köye “Akçaalan” isminin verilmesinde etkili olmuştur.

AKPINAR

Akpınar’ın eski adı “Dağa”dır. İlk ismine gelince de “Topa”dır. Zamanla –T- harfi yumuşatılarak –D- olarak okunmuş ve Tağa, Dağa olmuştur.
Tağa, dokuzboy Türklerinden birisi olan Kırgız oymakları, ön sağ, ön sol olmak üzere iki bölüme ayrılmışlar, bunlardan birisinin adı “Tapay” diğerinin adı da “Adgene”dir. Tağa, yumuşatılarak kullanılan “Dağa” ismi Tağay oymağının adından gelmektedir. 
Köyün şimdiki adı, köy yakınında çıkan bir pınardan alınmıştır. 

ALAÇATI

Köyün eski adı “Canason”dur. Karaman yöresinde Alabula-Alaca v.b. tabirler kullanılır bu köyde de ilk yerleşim sırasında evlerin damları çatı değil, kamış ve toprak damlı idi. Sonraları evlere çatılar yapılmaya, çatılı evler yapılmaya başladığı için köye, evlerin birazı çatılı, birazı çatısız anlamına gelen “Alaçatı” ismi verilmiştir.

AŞAĞI AKIN

Bu köy, bir Türk oymağından buralara gelip yerleşen boydan türemiştir. Köy önceleri Akın adı ile tek muhtarlık iken 19. yüzyıl sonlarında 2 muhtarlığa dönüşerek Aşağı Akın, Yukarı Akın isimleri verilmiştir. Bu köy aşağı bölümde olduğu için “Aşağıakın” denmiştir.
Orta Asyadan göç eden Ağaçeri Türk boylarından, Akıncılar tarafından kurulan köy olduğu için zamanla kısaca Akın denmiştir. 

AYBASTI 

Köyün eski adı “Kemran” olup Osmanlıca’da “Ağıl” anlamına gelir ve “Kemrâ” sözcüğünden türetilmiştir. Köyün yeni adına gelince, Köy eski yerindeki toprak kaymaları ve yeni yerleşim yerinin daha güzel olması nedeniyle şimdiki düzlük ve havadar alana taşınmıştır. Ay Işığı tamamen alması, herhangi bir engel olmaması nedeniyle Köye “Aybastı” adı verilmiştir. 

BADEMLİ 

Köy Özdemir köyünden ayrılarak kurulmuştur. Bol miktarda badem ağacı olduğundan dolayı Köye “Bademli” adı verilmiştir 

BARUTKAVURAN 

Eskiden bazı köylü avcılar, kullandıkları barutu kendileri yaparlardı. Bu köylü Hüseyin Ağa da kendisi için yapmakta olduğu barutuna tav vermek için harlı ateş kullanır. Isıya dayanamayan barut ateş alır ve Hüseyin Ağanın yüzü yanar Köylüler Hüseyin Ağa’ya “Barutkavuran” lâkabını takarlar ve bu lâkap daha sonra köye isim olarak verilir. 

BAŞHARMAN 

Köyün eski adı “Zengen”dir. Köyün eski ismi değiştirilerek civarındaki köylere göre yukarıda ve düzlükte olduğu için, yukarı harman yeri anlamına gelen “Başharman” ismi köye verilmiştir. 

BAŞKIŞLA 

Bu köyün yerleşim özelliği ve yol boyundaki han da dikkate alınarak köyün isminin “Başkışlak” olduğunu anlarız. Göçebe yaşamında hayvanların ve yolcuların barındırıldıkları yerlere “Kışlak” denilmektedir. Zamanla kışlak, kışla olarak telaffuz edildiği için, Köyün ismi “Başkışla” olarak günümüze gelmiştir.

BAYIR 

Bayır adı, köyün bulunduğu yerin coğrafi yapısından doğmuştur. Köyün kurulduğu yer Bayırlıktır, bayır küçük tepe anlamına gelmektedir. Bu nedenle köye Bayır isme verilmiştir.

BEYDİLLİ 

Oğuzlar, Bozoklar ve Üçoklar diye 2 koldan 6 Ataya ve 24 boya ayrılırlar 24 Oğuz boyundan, Anadoluya yerleşen Bozoklar bölümünden, Yıldızhan grubu içerisinde yer alan oğuz boyunun ismidir. Beğdili, Yıldızhan’ın 3. oğlundan üreyen oymaklardan birinin adıdır. Eski Türkçe sözlüklerde, Beğdili Terimi: Sözü değerli, emir verici, kudretli anlamına gelir. Beğdili, zamanla “Beydilli” şekline dönüşmüştür. 

BOSTANÖZÜ 

Göksu kenarında olan bu köy, kuytudadır. Arazi turfanda sebze ekmeye elverişli, etrafı bahçeliktir. Köyün bu özelliği nedeniyle adı Bostanözü olmuştur. Eskiden sebze ekilen bahçe ve tarlalara bostan ya da bostanlık denirdi. İşte bu deyim Köyün adı olmuştur. 

BOYALI 

Köyün toprağında çok miktarda, boya üretiminde kullanılan bitki bulunurmuş. Halk boya  üretiminde kullanılan bitkileri toplayarak satar, birazını da dokumalarında kullanırmış. Boya bitkisinin fazlaca oluşu nedeniyle buraya Boyalık denilmiş, Burada muhtarlık kurulunca da köyün ismi “Boyalı” olmuştur. 

BOYALI TEPE 

Köyün eski adı “Kameni” dir. Köyün Boyalık otu yetişen bir tepe üzerinde kurulmuş olmasından dolayı yeni isim olarak köye, “Boyalıtepe” adı verilmiştir. 

BOZKONDAK 

Köyün adı coğrafi yapısıyla ilgilidir. Kandak deyimi eski Türkçede, engebeli, dilim dilim dereciklerle kaplı, çukurluklu araziler anlamına gelir. Köyün bağ ve bahçelerinin yer aldığı alanlar, engebeli ve dilim, dilimdir. Toprağının rengi de bozdur. Bu nedenle köye “Bozkandak” ismi verilmiştir. 

BÖLÜKYAZI 

Yollarbaşı kasabasından ayrılmış, “Parçalı Tarla” anlamına gelen bir köy ismidir. “Yazı” eski Türkçe de tarla anlamındadır. 

BUCAKKIŞLA 

Bucak, kuytu anlamında kullanılan bir ifadedir. Kışla’da konaklanılan yer, diğer ifadeyle kışlak olarak ifade edilebilir. Zira Bucakkışla Göksu ırmağının kenarına kurulmuş özellikle kışın çok sıcak olan, nar, yemiş, zeytin yetiştirilen, seracılık yapılan bir bölgedir. Bu nedenle köye “Bucakkışla” ismi verilmiştir. 

 

BURHAN          www.burhakoyu.com

Asya’dan Anadolu’ya göç eden, kalabalık Avşar boylarından Hatay, Gaziantep ve Çukurova dolaylarına yerleşmiş olup, buralarda da Barak ve Elbeğli obaları adını alan Türkmenlerin bir parçası olan Burhan veya Burhanlı ve Akdamlı obalarının (yörüklerinin) bir koludur. Yerleştikleri yerin darlık olması nedeniyle Karaman’a gelmişlerdir. 

BURUNOBA 

Bozulus Türkmenlerinin Şabanlı obalarındandır. Hotamış bölgesine yerleşen 6 oymaktan birisi olan Şabanlı oymaklarından Süleyman Koca’nın kurduğu oba olup, obaların kurulduğu dağın ovaya inen etekleri, yani burnunu boydan boya sürerek bir arazi sınırı çizmiş ve ovadan geniş araziler katarak buraya “Burunoba” denmiştir. 

ÇAKIRBAĞ 

Köy genellikle Kırım Tatar Türklerinin yerleşmesiyle kurulmuştur. Eski adı “Derbeyn” ve Dil Beyan eden anlamına gelen “Dilbeyan” idi. Bu köy halkı kibar Türkçe kullanır. Zamanla öz Türkçe olan bu isim maalesef değiştirilerek fazla bağı dahi olmayan bu köye, sadece Bucakkışla-Kızılyaka yol ayırımındaki Esentepe bölgesindeki çok az sayıdaki bağdan dolayı “Çakırbağ” ismi verilmiştir.

ÇATAK 

Çatak, eski Türk aşiret boylarından birinin adıdır. Selçuklarla Anadolu ya gelen Türk boylarından birisinin adı da Çatak’tı.  Köy halkının halen Silifke yöresinde bulunan İmam uşağı boyundan ayrılarak buraya yerleştikleri tahmin edilmektedir. 

ÇAVUŞPINAR 

Mut’un Bolacalı ve Mersin’in Tırtar yörükleri tarafından kurulmuştur. Köyün eski adı “Fideriş”tir. Köyün içerisindeki bir pınar isminden dolayı köye “Çavuşpınar” ismi verilmiştir. 

CERİT 

Cerit adı, Türklerin Anadolu’ya göçleri sırasında, Suriye’nin Halep yöresiyle, Hatay İlinin çevresinde “Binboğa Dağları” na yerleşen 14 oymağın birleştiği kök Cerittir. Bunlar; İmrenli, Azılı, Vamili, Hamdili, Çakılı, Tatarlı, Mustafa Beğli, Ceyhan Bekirlisi, Altı Göz Bekirlisi, Elma Göllü, Yala gevi, Durak obası, Hunatlı, Yumutlu.
Cerit, Türkçede at üzerinde oynanan cirit oyununa verilen bir addır. Usta binicilere de “Cündi” veya “Cerit” denilmektedir. 

ÇİĞDEMLİ 

Eski adı “Davgandos” tur. Yeni isimler verilirken yörede bol miktarda Çiğdem yetişmesinden dolayı köye “Çiğdemli” ismi verilmiştir. 

ÇİMENKUYU 

Silifke yörüklerinden, Selviler oymağından Hacı Molla Ali tarafından çimenkuyu mevkiinde kurulan bir köy olması nedeniyle bu isim verilmiştir. Yörük köyüdür. 

ÇOĞLU 

Türkçe de çok sözünün “çoğ” olarak söylendiği, çoğulu’nun da topluluk anlamına geldiğine göre, Oğuzların Salur boyundan olan, bu yöreye gelen insanlar bir topluluk oluşturdukları için “Çoğulu” ismi konmuş, zamanla telaffuzu daha kolay olduğu için köyün ismi “çoğlu” ya dönüşmüştür.

ÇUKUR 

Göksu deresinden itibaren, Toroslara doğru yükselmekte olan dalgalı arazi yapısının yüksek bir noktasından inen derenin kuytu bir yerine kurulan bu köye, konumundan dolayı “Çukur” adı verilmiştir. 

ÇUKURBAĞ 

Köyün eskiden kurulduğu yer bugün ki köyün 3 km. uzağındaki sorguç denilen yüksek bölgedeymiş. Köylüler o zaman bağlık olan ve çukurda bulunan şimdiki yere daha kuytu olur, sıcak olur diye yerleşmişler ve köyün ismi burdan dolayı “Çukurbağ”dır. 

DAĞKONAK  

Köyün gerçek adı olan “Dağal”, öz Türkçe bir kelimedir. Köyün bulunduğu yer, yüksekte olup, çevresi açıktır. Bu yörede fırtınalı rüzgar anlamına gelen Dağal denilen rüzgar eser. Köye daha sonraları “Dağyerleşkesi” anlamına gelen “Dağkonak” ismi verilmiştir. 

DAMLAPINAR 

Köyün eski adı “Manyan” olup tarihi Bizans dönemine kadar dayanır. Köyün içinde “suyu az akan bir pınar” olması nedeniyle Köye “Damlapınar” ismi verilmiştir. 

DEĞİRMENBAŞI 

Donsuzlu aşiret boylarından Karaman’a gelenler, ve diğer yörük boylarından 4 grup eski adı Ebrişim olan yöreye yerleşmişler. Muhtarlık olduklarında yerleştikleri tepenin altında akan dere üzerinde dört su değirmeni olduğu için de köyün adı “Değirmenbaşı” olarak kayıtlara geçmiştir. 

DEMİRYURT 

Türk boylarından Kara dedeli Aşireti, Arkaviye Çerkezleri ve Kırımdan gelen Tatar Türklerinin yerleşmesiyle oluşmuş bir köydür. Köyün içerisinden demiryolu geçtiği için, eski adı “Mandason” olan köyün ismi “Demiryurt” olarak değiştirilmiştir. 

DEREKÖY 

Pis Andon adlı bir Hristiyanın çiftliği olarak kurulan ve halk arasında zamanla Fisandon olarak telaffuz edilen köyün içinden dere geçmesi nedeniyle bu köye “Dereköy” denilmiştir.

DİNEK 

Bu köyün olduğu yer bir kervan yolu, göçebe aşiretlerinin geliş-gidiş güzergahı üzerinde bir mola yeri, dinlenme yeri olduğu için göçebe yörükler burada mola verirlermiş. Köyün ismi Dinlek veya Dinnek iken, söylenişindeki kolaylık nedeniyle “Dinek” olarak söylemeye başlanmıştır. 

EĞİLMEZ 

Köy halkı Hatamış Türkmenlerindendir. Cengiz Han soyundan ve altıncı karından Tokkul Hocanın oğlunun adı Toktamış’tır. Altınordu Hanıdır. Kazan Hanlarından birisinin adı Otamıştır. Gazi Giray’ın oğullarından birinin adı Otamıştır. Gazi Giray’ın oğullarından birinin adı da Toktamış’tır. Hotamış Türkmenleri 23 obadan oluşmaktadır. Eğilmez Köyü halkı Hotamış Türkmenlerinin Avatlı (Agvatlı) obasındandır. Agvatlı, ağalar topluluğu anlamına gelir. Köyün isminin, Köyün, sınırları içinde akan eğrişme deresinden geldiği, Ayrıca 19. yüzyılda Konya Kolluk güçleriyle girdikleri mücadele sonunda insanları öldürülen, köy yeniden kurulur. Gösterdikleri karşı koyma ve mukavemet nedeniyle de “Eğilmez” isminin verildiği tahmin edilmektedir. 

EKİNÖZÜ  

Ekinözü halkı Oğuzların Üçoklar bölümünden, Gökhan Ata’ya bağlı çepni boyundandırlar. Köyün “Aşıran” olan eski adı, tarlaların verimli olması ve genellikle ekin ekilmesi nedeniyle “Ekinözü” olarak değiştirilmiştir. 

ELMADAĞI 

Köyün eski adı “Avlağı” olup, köy halkı Cerit’den ayrılarak bu köyü kurmuştur. Cerit Türkleri 14 oymaktan oluşur. Bunlardan biri de Elma Göllü oymağıdır. Elmadağı, elma yetişen bir yöre olmadığına göre oymaklarının adına izafeten bu isim “Elma dağı” verilmiştir. 

EMİNLER 

Çerkez Türkleri tarafından kurulmuş bir köydür. Emin isimli şahıs tarafından kurulduğu için onun hatırasına “Eminler” ismi verilmiştir. 

ERENKAVAK 

Köyün eski adı “Anamas”tır. Köy “Küçük Anamas”, “Büyük Anamas” isimli iki bölümden oluşmaktadır. Şimdilerde de halk arasında “Büyük erenkavak”, “Küçük erenkavak” olarak adlandırılmaktadır. Köy, Boyalı köyünün ilerisindedir. Köyün bulunduğu yörede dere içerisinde yetişen kavaklar, tepelere kadar yükselir, erer bu nedenle, yükselen, ulaşan, anlamında köye “Erenkavak” ismi verilmiştir. 

GÖCER 

Bu köyün ismi Karamanoğulları ile birlikte Anadoluya yerleşen Türkmen Boylarından birisinin beyi olan Göcer Beyin isminin bir hatırasıdır. Göcer Bey, Kayseri ve Sivas dolaylarındaki isyanların bastırılmasında görevlendirilmiştir. Göcer Bey, Karamanoğulları Beyliği hizmetinde görev yapmıştır. 

GÖKÇE 

Köy halkı, Kafkasyadan gelen Çerkez Türklerinden oluşur. Nahcivan Şehri yakınlarındaki Avşar Türklerinin yerleştiği Gökçe Kasabasının hatırasına verilmiş bir isimdir. Kuraklık ve Moğol baskılarından bıkan bu yöre halkından bir grup Anadolu’ya gelerek bu bölgeye yerleşir ve eski kasabalarının adını burada yaşatırlar. Daha sonra bu köye çerkezler de gelir. 

GÖZTEPE 

1906 yılında Bulgaristan’ın Şumnu ili dolaylarından Anavatana göç eden göçmenlerden bir kısmı devletin Göz hüyük bölgesine yaptırdığı evlere yerleştirildiler. Höyük, tepe olarak ta kullanıldığı için, Köyün ismi “Göztepe” olarak konmuştur. 

GÜÇLER 

Çimenkuyu’dan sonra gelen ve yeni kurulan köylerimizdendir. Köyün isminin “etkisi ve önemi büyük olan” anlamındaki “Güç”ten kaynaklandığı ve Köye “Güçler” isminin verildiğini söyleyebiliriz.

GÜLDERE 

Köyün eski adı “Gödet”dir ve köyün tarihi Lidyayılara kadar uzanır. 1961 yılında köyün ismi değiştirilerek “Çok iyi, çok güzel-geçimini rahat sağlayan, pek geniş olmayan imkanlarla sıkıntısız olarak yaşayan” anlamına gelen “Gül” kelimesinden almaktadır. Köyün hafif dere içerisinde olması nedeniyle köye “Güldere” ismi verilmiştir. Köy Halkı Asya’dan gelen oğuzların Salur boyundandır. 

GÜLKAYA 

Köyün eski adı “Gödet Ağını”dır. Gülkaya eskiden Gödet’e, Güldereye bağlı idi yeni köy isimleri değişerek, buranın da ayrı muhtarlık olması sonucunda Köye, Güldere’de olduğu gibi “Geniş olmayan imkanlarla sıkıntısız yaşayan” anlamına gelen ve köyün kuruluş yerinin yamaç ve kayalık olması nedeniyle  “Gülkaya” ismi verilmiştir. 

HAMİDİYE 

Köy halkı 1890 yıllarında Bulgaristan’ın, Silistre ile Şumnu kasabası dolaylarından, Deliorman bölgesi Türk aşiretlerinden bu köye gelip yerleşmişlerdir. Köyün adı, o tarihte, Osmanlı Padişahı olan Sultan Abdülhamit Han’ın adını taşınmaktadır. 

İHSANİYE 

Oğuzların, Yıldızhan Ata’ya bağlı Avşar boyları yörüklerin yerleştiği bir köydür. Menemenci obası yörükleri Gelendi hanı civarına yerleşerek, konar-göçer hayattan yerleşik hayata geçtiler 1925 yılında Köye İsim verilirken buraya “İhsaniye” adı verilmiştir. 

İSLİHİSAR 

İslihisar Köyünün olduğu yerde Bizans dönemi hisar (kale) kalıntıları vardı. Türkmen çobanları bu hisar içerisinde barınmak ve ısınmak için tezek ve odun yaktıklarından hisar duvarları islenmiştir. Bu nedenle Köyün adı “İslihisar” olmuştur. 

KALABA 

Bu köyün önünden, Akçaalan Köyüne doğru devam eden bir derenin ismi “Kayrapa” deresidir. Köyün ismi çokluk anlamına gelen Kalaba şeklinde ifade edilse de, Köy nüfusu kurulduğu günden buyana fazla kalaba, yoğun olmamıştır. Bu nedenle Kayrapa’nın halk arasında “Kalaba” olarak söylenmesinden dolayı köyün ismine “Kalaba” denmiştir. 

KARACAÖREN 

Karacaören, Eğilmez’den ayrılmış, Hotamış’ın Ağavatlı obasına mensup Türmen Küyüdür. Köyün yerleşim yerinde harabeler, örenyeri olduğu ve siyahımsı taş ve kumlar olduğu için de Köyün adı “Karacaören” olarak verilmiştir. 

KAŞOBA  

Süleyman Hacı’daki Türkmen Obalarının bir bölümü Karadağ eteklerine yakın olan yere yerleşmişler ve obalarını kurmuşlar. Buraya da arazinin özelliğinden dolayı “Kaşoba” ismini vermişlerdir. 

KIZIK  

Köyün adı Oğuzların, Bozoklar kolundan Yıldızhan Ata’ya bağlı Kızık boyundan gelen Türkmenlerin kurduğu bir köydür. Bu nedenle köye “Kızık” ismi verilmiştir.  

KIZILLAR AĞINI 

Ağın sözü Türkçe’de, ağmak meyil etmek anlamına gelir, burada kol, şube anlamında kullanılmış olduğundan “Kızıllar” bu köye, “Kızıllar ağını” ismi olarak verilmiştir. 

KIZILKAYA 

Bu köyün kurulu olduğu yörenin toprağının rengi kırmızıdır. Eskiden Türkler kırmızı ya kızıl derlerdi. Bundan dolayı köyün adına yöresel özelliğinden dolayı “Kızılyaka” adı verilmiştir. 

KOZLUBUCAK 

Köyün bulunduğu yerde eskiden bolca ceviz ağacı olduğu için bu yöreye “Kozlubucak” denmiştir. 

KURTDERESİ 

Bu köye her ne kadar Kürtderesi deniliyorsa da tarihte buraya kürk kökenli kimsenin yerleşmediği görülür. Derenin yukarı kısımlarının yapı özelliği nedeniyle kurtların barınmasına elverişli olması nedeniyle Köyün adına “Kurtderisi” denmiştir. Ancak halk arasında yanlış bir telaffuzla Kürtderesi denmektedir, doğru değildir. 

KURUCABEL 

Köyün olduğu yer koruluk, yeşillik ve sulaktır. Böyle bir yerin Kuru ismiyle ifade edilmesi mümkün değildir. O nedenle köyün isminin “Korucabel” olarak telaffuz edildiği tahmin edilmektedir. “Cebel” de güzel anlamına gelir ve köyün ismi güzel koruluk demektir. 

LALE 

Köyün tarihsel bir özelliği yoktur. Köye “Lâle” isminin verilmesi yerleşim yerinin etrafının Lalelerle kaplı olmasındandır. 

MADENŞEHRİ 

Hotamış Türmenlerinden “Boyunoğlu” denilen kudretli bir oba ağası Madenşehri yöresini beğenip buralara yerleşmiştir. Köyde ve civarında maden yoktur. Ancak Bizans döneminde para basımı (darphane) denilen köydeki binada yapılırmış o nedenle buraya “Madenşehri” denmiştir. 

MEDRESELİK 

Köyü ilk kuran oba başı Alanya yöresi Aşiretlerinden bir ailedendir. Köyde çocukların okuması için medresemsi bina yapılıp çocuklara dersler verilirdi. Bu nedenle Köyün adı “Medreselik” olarak tescil edilmiştir. Bir ara “Yeniköy” denmişse de bu isim tutmamıştır. 

MESUDİYE 

Bu köye yerleşenler aslen, Bulgaristan’ın Silistre ili, Hacıoğlu Pazarcığı ilçesinin Çayır köyünden gelen Karabağlılar oymağına mensup insanlardır. Göçmenler geldikleri bölgelere genellikle o dönemin Padişahının ismini verirlerdi. (Hamidiye, Mecidiye v.s. gibi) Mesudiye ismi mutlu, huzurlu anlamında verilmiş bir isimdir. Köyün eski adı Durayda’dır. 

MORCALI                   www.morcalikoyu.com

Tartanoğulları, Morcalı dolaylarındaki çiftliğe Cesur, gözü pek bir yörük olan Morca Ali’yi yerleştirir. Zamanla buraya yerleşen insan sayısı artarak köy olur ve ismi de okuması kolay olması açısından “Morcalı” şeklinde söylenerek kayıtlara geçer. 

MURATDEDE     www.muratdedekoyu.com

Köyün eski adı “Masdat”tır. Köyde bulunan “Murat Dede” isimli bir yatırdan dolayı köye “Muratdede” ismi verilmiştir. 

NARLIDERE 

İsmi en fazla değişen köylerimizden birisidir. Afgan, Avgan, Gündoğan, isimleri ile bilinen köy bol miktarda nar yetiştirilmesi, nar bahçeleri nedeniyle ve köy dere içerisine kurulu olması sebebiyle “Narlıdere” ismini almıştır. 

ORTAOBA 

Süleyman hacı’daki Türkmen Obalarından bir bölümü de Süleyman hacı ile, Kaşoba arasını yurt tutmuş ve buraya da ikisinin arasında olduğu için “Ortaoba” ismi verilmiştir. Halen yöre halkı arasında Süleyman hacı Ortaobası olarak da söylenir. 

OSMANİYE 

Bu köye yerleştirilen Göçmenler, Bulgaristan’ın Osmanpazarı ve Şumnu dolaylarından gelen Türklerdir. Köyün Osmanlı döneminde kurulması ve göçmenlerin Osmanpazarı’ndan gelmeleri nedeniyle köyün “Yassı Ören” olan eski ismi “Osmaniye” olarak değiştirilmiştir. 

ÖZDEMİR 

Bu dolaylarda gezginci yörüklerden 3 kardeş varmış ve bunlar, Özdemir, Ağaçyurdu ve Cerit’e yerleşmişler. Babaları ziyaretlerine geldiğinde Özdemir yöresini yurt tutan oğluna “Behey oğul, buraya yurt mu tutulur, senin özün demir mi? demiş. Yani Göksuya yakın olan bu  yörenin sıcak olacağını Yörüklere iyi gelmeyeceğini ifade etmiş. Bundan sonra da Köyün adı, “Özdemir” kalmıştır. 

PAŞABAĞI 

Köyün eski adı “Göves” olup, “Göges” adlı yerleşim yerinden dolayı bu isim verilmiştir. Türk boylarından Gögez oğulları bu yörede yerleştikleri için Göges, halk arasında Göves olarak söylenegelmiştir. Padişah 2. Beyazıd oğlu olan Karaman Valisi “Şahinyah’ın oğlu Mehmet Çelebinin anısına, bu yörenin bağlık olması nedeniyle Köye, “Paşabağı” isminin verildiği kuvvetle muhtemeldir.

PINAR BAŞI 

Birçok köyümüzde olduğu gibi, yerel arazi özelliğinden alınma bir addır. Köyün içerisinde ve çevresindeki Pınarlardan dolayı bu köye “Pınar başı” ismi verilmiştir. 

SALUR 

Salur Oğuzların, üçok kolundan, Dağhan Ata’ya bağlı bir boyun ismidir. Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin yerleştiği bir köydür. Anlamı Kılıç kullanan demektir. 

SARI KAYA 

Yeşildere yakınlarında bulunan bu yörede, köyün kurulduğu yerde dik bir sarı kaya bulunduğundan bu köye “Sarıkaya” adı verilmiştir. 

SAZLIYAKA 

Köyün eski adı “Güdümen”dir. Sazlıyaka olarak değiştirilen Güdümen isminin kaynağına gelince; Meşhur eski bilginlerden Ferideddin Attar’ın doğum yeri olan, İran’ın Nişabur kentinin Güdümen Köyüdür. Ferideddin Attar’ın Salur Türkmenlerinden olduğu ve Salurhan isimli bir büyük insanın oğludur. Salur yakınlarındaki Güdümen Köyüne verilen bu isim anlamlı iken, zamanla köyün ismi köy yakınındaki bataklık ve sazlıktan dolayı “Sazlıyaka” olarak değiştirilmiştir. 

SEYİTHASAN 

Seyyid Hasan isimli bir Aşiret köyün yakınındaki pınarın olduğu yere oba kurup yerleşir. Zamanla nüfus çoğalır ve muhtarlık olunca da Köye “Seyithasan” ismi verilir. 

SÜLEYMAN HACI 

Oğuzların, Bozok kolundan Günhan Ata’ya bağlı Bayat Türkmenlerinin yerleştiği bir yerdir. Obanın beyi olan Süleyman Hacı’nın hatırası olarak Köye “Süleyman Hacı” ismi verilmiştir. 

ŞEYHLER 

Osmanlı Devleti, Horasan dolaylarından Anadolu’ya gelen Seyh obalarını belli yörelere yerleştirir, bu şeyhler Tekke kurarak halkı aydınlatır, tarım ve hayvancılıkla da uğraşırlardı. Buraya yerleştirilen Şeyh Yalancık Sultan ve oğlu Tâci Ahmet’in yöresi olan bu köye “Şeyhler” adı verilmiştir. 

TARLAÖREN 

Köyün eski adı “Balama”dır. Bu köy eskiden Kayserilioğullarına ait bir çiftlik imiş. Kayserilioğlu Osman Efendi dışardan gelen yörüklere buraları satmıştır. Köyün, yerleştiği yerde eski köy kalıntıları yani ören olması nedeniyle Köye “Tarla Ören” ismi verilmiştir. 

TAVŞANLI 

Bu yörenin ormanlık olması ve eskiden çok miktarda Tavşan bulunması nedeniyle köye “Tavşanlı” adı verilmiştir. 

ÜÇBAŞ 

Yeşildere Kasabasının bir yaylağı iken, Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden gelen soydaşlarımızın ikamet ettikleri ve yörenin adı olan “Üçbaş” isminin verildiği 1930 yılında kurulan bir köydür. 

ÜÇKUYU 

Köyün eski adı “Değle”dir. Tarihi bir Bizans kentidir. Köy eski yerinden az aşağıya şimdiki yerine taşındığından civarda bulunan 3 içme suyu kuyusundan dolayı köye, “Üçkuyu” ismi verilmiştir. 

YAZILI 

Eski ismi “Göndere” olan köy, Yollarbaşı Kasabasından Sipahi Ağası Necip Ağa’nın bir çiftliği iken Bozkırlılara satılmış ve buranın halkı Bozkır’dan gelmedir. Öz Türkçe olan Göndere ismi değiştirilerek, tarlaya, araziye de yazı denmesi dolayısıyla arazili, tarlalı anlamına gelen “Yazılı” ismi konmuştur. 

YILANGÖMÜ 

Köy, Silifke dolaylarından gelen Boynuinceli yörük aşiretlerince kurulmuştur. Köy ismi Bizanslılardan kalma bir hatıradır. Yörede demir madeni işletildiği söylenegelmektedir. Bir gömü kazısında madenden yapılmış bir yılanın bulunmuş olması nedeniyle köye “Yılangömü” isminin verildiği kuvvetli ihtimaldir. 

YUKARI AKIN 

Yukarı Akın bir Türk oymağından buralara gelip yerleşen boydan türemiştir. Önceleri Akın adı ile tek muhtarlık iken 19. yüzyıl sonlarında 2 muhtarlığa dönüşerek Aşağı Akın, Yukarı Akın isimleri verilmiştir.Bu köy yukarı bölümde olduğu için “Yukarıakın” denmiştir.
Orta Asyadan göç eden Ağaçeri Türk boylarından, Akıncılar tarafından kurulan köy olduğu için zamanla kısaca akın denmiştir. 

YUVATEPE 

Eski adı “Mercik” olan bu köy halkı, Rumeli (Bulgaristan) göçmenlerindendir. Bunlar Oğuzların, Üçok kolundan Denizhan Ata’ya bağlı Yuva aşiretindendir. Hafif bir tepe üzerinde kurulması nedeniyle köye “Yuvatepe” ismi verilmiştir.